AdiShakti Kick off- 2014

07 Sep 2014 | 02:00 pm

Fall Community Clean-up – 2014

07 Sep 2014 | 10:00 am

Sarvajanik Ganeshotsav 2014

06 Sep 2014 | 06:00 pm

Senior Citizen Tour 2014

01 Sep 2014 | 05:00 am

Janmashtami 2014

17 Aug 2014 | 10:00 am

Canada Day Parade – July 2014

01 Jul 2014 | 11:00 am

Rath Yatra – June 2014

28 Jun 2014 | 10:00 am

Shree Mahavir Janma Kalyanak

04 May 2014 | 09:30 am

Hanuman Jayanti – April 2014

19 Apr 2014 | 05:30 pm