Annual General Meeting 2019

23 Mar 2019 | 06:30 pm

Maha Shivratri 2019

04 Mar 2019 | 06:00 pm

Lord Ayyappa Puja 2019

13 Jan 2019 | 09:00 am

Navratri Celebration 2018

12 Oct 2018 | 07:00 pm

Sarvajanik Ganeshotsav 2018

23 Sep 2018 | 10:00 am

Fall Community Clean up 2018

15 Sep 2018 | 10:00 am

Janmashtami Celebration 2018

02 Sep 2018 | 05:30 pm

Shreemad Bhagavat Saptah 2018

12 Aug 2018 | 04:00 pm

Rath Yatra 2018

14 Jul 2018 | 08:00 am

Canada Day Parade 2018

01 Jul 2018 | 07:30 am